Skip to content

     

Seguici su

.

’Ambasciatore Alfredo Durante Mangoni ha presentato le lettere credenziali al Presidente della Romania Klaus Iohannis.

🇮🇹 L’Ambasciatore Alfredo Durante Mangoni ha presentato le lettere credenziali al Presidente della Romania Klaus Iohannis. Questo passaggio segna sul piano ufficiale l’avvio della missione dell’Ambasciatore e gli consente di assumere pienamente le sue funzioni. Nel breve colloquio seguito alla cerimonia, il Presidente della Repubblica e l’Ambasciatore hanno richiamato le relazioni solide e di lunga data tra Italia e Romania. L’Ambasciatore Durante Mangoni ha illustrato al Presidente Iohannis l’intenzione di lavorare al rafforzamento del dialogo politico, allo sviluppo di nuove sinergie in campo economico (anche cogliendo le opportunità dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza), alla valorizzazione delle rispettive collettività presenti nei due Paesi e alla promozione di un’offerta culturale italiana al passo con la realtà contemporanea. Auguri di buon lavoro all’Ambasciatore e viva i rapporti tra Italia e Romania!
🇹🇩 Ambasadorul Alfredo Durante Mangoni a prezentat scrisorile de acreditare Preşedintelui României Klaus Iohannis. Acest eveniment marchează la nivel oficial începerea misiunii Ambasadorului şi îi permite să-şi preia din plin funcţiile. În timpul scurtei întrevederi ce a urmat ceremoniei, Preşedintele Republicii şi Ambasadorul au reamintit relaţiile solide şi de lungă durată dintre Italia şi România. Ambasadorul Durante Mangoni a ilustrat Preşedintelui Iohannis intenţia sa de a se dedica întăririi dialogului politic, dezvoltării de noi sinergii la nivel economic (profitând şi de oportunităţile pe care le oferă Planurile Naţionale de Redresare şi Rezilienţă), valorificării resurselor colectivităţilor prezente în cele două ţări şi promovării unei oferte culturale italiene în ritm cu realitatea contemporană. Spor la lucru domnule Ambasador şi trăiască relaţiile dintre Italia şi România!

ITA ROM