Rețeaua Consulatelor Onorifice

Rețeaua Consulatelor Onorifice este o componentă importantă a reprezentării instituționale italiene în străinătate.

Toți Consulii onorifici  sunt numiți și revocați printr-un decret al Ministrului Afacerilor Externe și al Cooperării Internaționale. Consulii Adjuncți și Agenții Consulari Onorifici sunt desemnați și revocați, cu prealabilă autorizare ministerială, printr-un decret al șefului Misiunii Diplomatice sau al Consulului General sau al Consulului de care depind (art.47, alin. 3, din D.P.R. 5 ianuarie 1967, nr. 18).

Numirea în calitate de Consul Onorific și exercitarea funcțiilor conexe sunt condiționate de eliberarea exequatur-ului de către Statul de Reședință, în temeiul art. 12 din Convenția de la Viena privind Relațiile Consulare. Exequatur-ul este solicitat după prezentarea scrisorilor oficiale semnate de Președintele Republicii Italiene.

Durata mandatului unui funcționar onorific este nedeterminată, cu excepția limitelor de vârstă (art.47 al treilea paragraf din D.P.R. 5 ianuarie 1967, nr. 18 – stabilită fără posibilitate de prelungire la împlinirea a șaptezeci de ani) și a posibilității revocării mandatului sau a demisiei din partea persoanei. Este posibilă interogarea rețelei diplomatice italiene din lume la următorul link de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe și a Cooperării Internaționale: link del sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale